Coronavirus

Coronavirus2020-03-15T22:48:46+00:00

Information gällande Coronavirus

1177.se/Halland är som alltid huvudkanal när det gäller information om hälso- och sjukvård/sjukdomar/symtom. För information klicka på länken nedan.

https://www.1177.se/Halland/aktuellt/nytt-coronavirus-2019-ncov/ 

På denna sida finns även länk vidare till Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

 

För medarbetare i kontakt med patienter

Basala hygienrutiner gäller i all vård och omsorg. Se riktlinje för basala hygienrutiner.

För att se riktlinje för basala hygienrutiner klicka 

 https://www.kungsbacka.se/globalassets/naringsliv-och-arbete/dokument/privat-utforare/vard-och-omsorg/riktlinjer-privata-utforare/hygien/basala-hygienrutiner-inom-kommunal-vard-och-omsorg.pdf

 

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av covid-19 

(Folkhälsomyndigheten)

Samtliga rutiner och instruktioner för vad som gäller för handläggning av misstänkta fall av coronavirus finns i Region Hallands vårdriktlinje gällande coronaviruset

Kända symtom:

  • Feber
  • Hosta
  • Andningsbesvär


Om patienten uppvisar symtom som feber, hosta eller andningsbesvär följ kontaktvägarna nedan.

 

Vem ska omsorgs/baspersonal kontakta vid misstanke om att en patient har tecken/symtom på sjukdomen?

  1. Om patienten är inskriven i hemsjukvården

Ta kontakt med patientens ansvariga sjuksköterska 

  1. Om patienten inte är inskriven i hemsjukvården

Kontakta 1177

 

Vad ska sjuksköterskan göra då hen fått information från omsorgs/baspersonal?

Sjuksköterska ta kontakt med läkare för vidare instruktioner

Sjuksköterskan informerar sin chef

Sjuksköterskan informerar Mas

 

Vad ska ansvarig chef göra då hen fått information från sjuksköterska?

Ansvarig chef informerar sin överordnade chef samt berörda medarbetare 
Berörda chefer inom myndighet, hemsjukvård och utförare. Viktigt att information når alla medarbetare som är berörda utifrån de professioner som ingår i teamsamverkan kring patienten.